Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023

Dne 27.6.2022 se bude konat zvláštní zápis do předškolního vzdělávání v Mateřské škole Břestek, dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

          Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Více informací v přílohách:

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 20222023

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Bc. Martina Kuderová, zastupující ředitelka