ŠKOLNÉ NA ROK 2021/2022

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila zastupující ředitelka MŠ Břestek, okres Uherské Hradiště úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2021/2022:

  • 200 Kč měsíčně na jedno dítě.

Dětí plnící povinnou předškolní docházku školné nehradí. (předškoláci a děti s odkladem povinné škol. docházky)

Výše stravného se nemění.

 

Bc. Martina Kuderová, zastupující ředitelka MŠ