INFORMACE PRO RODIČE TŘÍD BERUŠEK I BROUČKŮ

Vážení rodiče, dávejte dětem do školky batůžek a láhev s pitím (dobře uzavíratelnou, podepsanou). Když se během vycházky budeme pohybovat mimo areál MŠ, zajistí se tak dětem pitný režim. Pokud jsou děti citlivé

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

Tuto středu 24.5. proběhne společné školní focení (fotka třídy, fotka všech dětí dohromady). Pokud byste měli zájem o fotografii dvojice nebo skupiny dětí, přineste to napsané na lístečku (nejlépe v úterý). Ukázky fotografií k výběru budou zveřejněny pod

DŮLEŽITÉ

V MŠ se vyskytla spálová angína. Jedná o VYSOCE NAKAŽLIVÉ onemocnění. Důrazně doporučujeme věnovat pozornost veškerým příznakům nachlazení!

ŠKOLNÍ VÝLET

V pátek 26.5.2023 jedeme s dětmi na školní výlet na zámek do Milotic. Odjezd autobusu v 8:00 ze zastávky. Nejpozději v 7:45 v MŠ!! DŮLEŽITÉ PŘIJÍT VČAS, NA NIKOHO NEČEKÁME.. Budeme vybírat 500

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opětovně žádáme o včasné příchody do MŠ všechny, kteří přivádí nebo vyzvedávají děti: ráno do 8:00!!! odpoledne do 16:00 V těchto časech nejpozději by měli zákonní zástupci budovu opouštět. Pozdními příchody a odchody je

NÁVŠTĚVA SPORTPARKU RYBNÍČEK

Ve čtvrtek 18.5. pojedeme se staršími dětmi (od 4 let) do Sportparku Rybníček ve Starém městě. Věk dětí je stanoven vzhledem k náročnosti akce. V rámci akce „Sportuj 2023“ si děti budou moct vyzkoušet nejrůznější sporty.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

KONTAKTY