ucitelka

About Martina Kuderová

This author has not yet filled in any details.
So far Martina Kuderová has created 32 blog entries.

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V úterý 30. 6. 2020 se na OÚ Břestek bude konat akce Loučení s předškoláky. Srdečně zveme rodiče, prarodiče a hlavně naše odcházející předškoláky, na které čeká od září základní škola. Přijďte s námi oslavit den, kdy budou děti slavnostně pasovány na školáky. Předškoláci můžou přijít se školní taškou na zádech. :-) Těšíme se na

DOCHÁZKA DĚTÍ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN – 1.7. – 17.7.2020

Vážení rodiče, blíží se letní prázdniny. Během tohoto období počty dětí v MŠ většinou významně klesají, proto Vás prosím, abyste nejpozději do 24. 6. ZÁVAZNĚ nahlásili (popř. zapsali do archu na nástěnce), zda Vaše dítě bude do školky docházet.  Je možné děti přihlásit na jednotlivé týdny. Děti, jejichž docházku nám rodič nepotvrdí, budou od 1. 7.

INFORMACE O ŠKOLNÉM A PROSBA O SPOLUPRÁCI

1. Vzhledem k provozu MŠ v květnu bude školné za měsíc květen vyčísleno na 0 Kč. Bude Vám vyčísleno pouze stravné. 2. ZMĚNA ČASU VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ (platí od čtvrtka 28.5.) - Děti bude možné vyzvedávat v čase od 12:00 do 12:20. Je možné, že bude zrovna probíhat i úklid, proto používejte návleky a dbejte své osobní bezpečnosti.

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH ve škol. roce 2019/2020

Během letních prázdnin bude Mateřská škola Břestek z provozních důvodů uzavřena od 20. 7. 2020 do 21. 8. 2020. Vzhledem k mimořádné situaci v letošním roce bude provoz MŠ zahájen o týden dříve. Děti tedy  ve školce opět přivítáme v pondělí 24. 8. 2020.   vz. Bc. Martina Kuderová, ředitelka MŠ

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ OD 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. 2020 opět přivítáme děti v naší školce. Abychom pro ně zajistili bezpečné prostředí, vytvořili jsme provozní řád odpovídající nynější mimořádné situaci. Provozní řád MŠ je vložen v příloze. Obsahuje opatření závazná pro docházku dětí do školky. Prosím, důkladně si opatření pročtěte a snažte se je dodržovat. Většina z Vás mi už poslala

INFORMACE K PROVOZU MŠ BŘESTEK V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče, situace se začíná pohybovat. Informací bylo více, pro přehlednost jsem je sepsala do dokumentu, který je vložený dole pod textem. Prosím, PŘEČTĚTE SI HO. Kromě informací k provozu je tam také důležitá prosba o spolupráci - potřebuji co nejdříve vyjádření zákonných zástupců od každého dítěte. V případě otázek, nesrovnalostí pište a volejte. vz.

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k  mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19  a opatření MŠMT, bude zápis do Mateřské školy Břestek, okres Uherské Hradiště pro školní rok 2020 – 2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu je nutné doložit: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + prostou kopii rodného listu čestné

SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 17.3. snižujeme školné za měsíc březen na 75 Kč. Školné za duben bude také odpovídat danému provozu školky v měsíci. Vše upřesním na konci dubna, popř. na začátku května.

Úkoly pro děti ke stažení

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy v důsledku vývoje situace v ČR, jsem připravila soubor pracovních listů s úkoly pro děti předškolního a mladšího školního věku. Tyto pracovní listy jsou většinou výběr z našich didaktických materiálů, některé jsou volně k dispozici na internetu. I když se děti nebudou účastnit zápisů, neuškodí, když budou dál rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Nejedná