DOCHÁZKA DĚTÍ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN – 1.7. – 17.7.2020

Vážení rodiče,

blíží se letní prázdniny. Během tohoto období počty dětí v MŠ většinou významně klesají, proto Vás prosím, abyste nejpozději do 24. 6. ZÁVAZNĚ nahlásili (popř. zapsali do archu na nástěnce), zda Vaše dítě bude do školky docházet.  Je možné děti přihlásit na jednotlivé týdny. Děti, jejichž docházku nám rodič nepotvrdí, budou od 1. 7. automaticky odhlášeny.

Toto opatření je pro nás velmi důležité z hlediska provozu kuchyně i MŠ samotné. Děkuji za Vaše pochopení a spolupráci.