Informace a prosba

Informace a prosba – pro rodiče dětí obou tříd:
Příští týden si v rámci projektu „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ zkusíme vyrobit ruční papír, ze kterého budeme dále tvořit. Přineste prosím dětem do školky co nejčistší proložky od vajíček, ze kterých budeme papír vyrábět.
Informace pro rodiče dětí ze třídy BROUČKŮ:
Příští pondělí tj. 27.3.2023 navštívíme opět v rámci stejného projektu knihovnu ve Zlechově, kde bude pro děti připraven program – DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ S KOMISAŘEM VRŤAPKOU. Pojedeme ráno autobusem a je nutné, aby byly děti v MŠ do 8 hodin. Dejte prosím v tento den dětem batůžky s pitím (svačinka bude zajištěna ze školky). Do batůžku si děti ještě vezmou ze školky papučky. Nedávejte dětem do batůžku sladkosti a hračky.
Děkujeme za ochotu a spolupráci 🙂
Bc. Barbora Hartman