INFORMACE O ŠKOLNÉM A PROSBA O SPOLUPRÁCI

1. Vzhledem k provozu MŠ v květnu bude školné za měsíc květen vyčísleno na 0 Kč. Bude Vám vyčísleno pouze stravné.
2. ZMĚNA ČASU VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ (platí od čtvrtka 28.5.) – Děti bude možné vyzvedávat v čase od 12:00 do 12:20. Je možné, že bude zrovna probíhat i úklid, proto používejte návleky a dbejte své osobní bezpečnosti. Od 12:20 se bude v MŠ dezinfikovat. Tato změna je podmíněna časovou tísní pro zajištění všech nynějších opatření, proto Vás prosím o spolupráci. Pokud potřebujete děti vyzvednout po obědě v jiný čas, je nutné se individuálně domluvit.
3. VYKLIZENÍ SKŘÍNĚK DĚTÍ – Prosím rodiče docházejících dětí, aby odnesli ze skříněk vše kromě nezbytných věcí. V ideálním případě by UVNITŘ skříňky mělo být pouze náhradní oblečení uložené v igelitovém pytlíku nebo tašce, plastový sáček s rouškou, zástěrka nebo staré tričko na výtvarné činnosti, pláštěnka, láhev s pitím, popř. taška na uložení špinavého oblečení. Horní část skříňky nechávejte prázdnou kvůli dezinfikování.
Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
Bc. Martina Kuderová, zastupující ředitelka MŠ