Nové opatření v MŠ

Provoz naší MŠ prozatím pokračuje beze změn. Zavádíme ale nové opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR. Od zítřejšího dne bude nutné při vstupu do školky podepsat čestné prohlášení, kde se každý zaručí, že nepobýval v rizikových oblastech a že se vědomě nesetkal s nikým, kdo by mohl být potencionálním přenašečem (osoba v karanténě). Opatření se týká všech osob (plnoletých), které budou chtít do MŠ vstoupit, tedy i babiček a dalších příbuzných, kteří vyzvedávají vaše děti.
Tímto všechny prosím o pochopení a spolupráci.
Vzor prohlášení je ke stažení v příloze. Můžete ho s sebou přinést vyplněný, nebo vám ho k vyplnění poskytnou naši zaměstnanci v MŠ.