! MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE !

Byli jsme vyzváni Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, abychom nepřijímali do kolektivu děti přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto děti by měly po dobu 14 dnů po návratu zůstat doma. Prosíme všechny rodiče o spolupráci. Zároveň přikládáme mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Výzva KHS školám a školským zařízením

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky