Projekty naší MŠ

 

Na této stránce můžete najít přehled projektů, do kterých je naše MŠ zapojena.

Projekt Modernizace vnitřního vybavení mateřské školy

Projekt byl dotován z Programu rozvoje venkova. Na financování se kromě SZIF (Státní zemědělský fond) spoluúčastnila Evropská unie. V rámci projektu byl pořízen interaktivní panel a nábytek s cílem modernizace vzdělávání dětí v Mateřské škole Břestek. Na realizaci se také podílela MAS Buchlov.

Díky přístupnosti interaktivního panelu mají děti možnost vzdělávat se efektivní a pro ně atraktivní formou. Doplňuje nabídku metod vzdělávání pro děti z obou tříd mateřské školy. Je využíván pro grafomotorická cvičení, řešení úkolů, vzdělávací videa pro děti mateřských škol a mnohé další.

Nový nábytek splňuje bezpečnostní kritéria mateřské školy. Plně vyhovuje požadavkům dětí i pedagogů pro ukládání pomůcek, hraček i dokumentace.

       

STÁHNOUT

ŠABLONY I. – MŠ BŘESTEK

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání v Mateřské škole Břestek, okres Uherské Hradiště prostřednictvím personální podpory (školní asistent) a profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

STÁHNOUT