Třídní schůzka a informace k novému školnímu roku

Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021:
– v MŠ budou nadále uplatňována zvýšená hygienická opatření doporučená MŠMT a MZ;
– do MŠ nesmí vstupovat osoby s příznaky virového onemocnění;
– při vstupu si všichni dezinfikují ruce;
– dýchací cesty je povinné zakrýt respirátorem nebo jiným prostředkem schváleným MZ;
– děti navštěvující MŠ nemusí nosit ochranu dýchacích cest a netýká se jich ani testování.
Ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 16:00 se ve třídě mateřské školy uskuteční schůzka rodičů. Budeme probírat důležité informace ohledně provozu školy, plánů na nový školní rok a bude prostor i pro dotazy, diskuzi a návrhy rodičů. Těšíme se na setkání s Vámi!
Bc. Martina Kuderová, zastupující ředitelka MŠ