Úkoly pro děti ke stažení

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy v důsledku vývoje situace v ČR, jsem připravila soubor pracovních listů s úkoly pro děti předškolního a mladšího školního věku. Tyto pracovní listy jsou většinou výběr z našich didaktických materiálů, některé jsou volně k dispozici na internetu. I když se děti nebudou účastnit zápisů, neuškodí, když budou dál rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Nejedná se o domácí úkoly. Jejich stažení je čistě dobrovolné a plnění nebudeme kontrolovat. Je to pouze nabídka z naší strany, jak si s dětmi zpestřit čas strávený doma. Jsem si jistá, že situace pro vás není jednoduchá.

V případě, že se rozhodnete si materiály stáhnout, nelekejte se množství. V některých souborech je úkolů více pro větší výběr. Každé dítě je jiné – pracuje v určitém tempu, jeho dovednosti jsou na určitém bodě, ze kterého se odrazí a bude se učit nové věci. Pokud někomu zadaný úkol nepůjde, není to selhání, ale možnost hledat jinou cestu (i kdyby to znamenalo vrátit se k jednodušším úkolům). Zadání by měla být u všech úkolů (snad jsem něco nepřehlédla). Kdybyste se ale chtěli na něco zeptat, nebojte se mě kontaktovat.

Za všechny zaměstnance MŠ přeji všem zdraví a pevné nervy. Pozdravujte od nás děti. Těším se, až se zase všichni setkáme.

Bc. Martina Kuderová, ředitelka MŠ

Co bych měl znát

NÁVOD kreslení před psaním – rozvoj grafomotoriky

kreslení před psaním – rozvoj grafomotoriky

povídání s pohádkou – rozvoj řeči, paměti, postřehu atd..

rozvoj řeč. dovedností, logic. myšlení

skládání slova – slabiková a hlásková syntéza

Zrakové-rozlišování-detailu-a-otočených-tvarů

procvičení stříhání (po čáře)

stříhání – trollové

spojování bodů v síti