ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ OD 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. 2020 opět přivítáme děti v naší školce. Abychom pro ně zajistili bezpečné prostředí, vytvořili jsme provozní řád odpovídající nynější mimořádné situaci.

Provozní řád MŠ je vložen v příloze. Obsahuje opatření závazná pro docházku dětí do školky. Prosím, důkladně si opatření pročtěte a snažte se je dodržovat.
Většina z Vás mi už poslala vyjádření k docházce svého dítěte do školky od 25. 5. S nahlášenými dětmi momentálně počítáme. Pokud by mělo u někoho dojít ke změně, bez prodlení mě informujte.
A jako vždycky – v případě nejasností nebo nějakého problému se na mě neváhejte obrátit.
vz. Bc. Martina Kuderová
ředitelka MŠ