ZÁPIS dětí do mateřské školy na rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2022 v čase 10.00 – 14.00 hodin.

V tomto čase se zákonný zástupce dostaví do  Mateřské školy Břestek, kde odevzdá vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou pediatrem).  Dále je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě stanovených kritérií (viz odkaz níže).

KRITÉRIA PŘIJETÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2022-2023

 

Bc. Martina Kuderová, zastupující ředitelka MŠ