ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19  bude zápis do Mateřské školy Břestek, okres Uherské Hradiště pro školní rok 2021 – 2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu je nutné doložit:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte
  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • potvrzení o řádném očkování od praktického dětského lékaře (formulář je součástí Žádosti o přijetí)
    • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potřebné dokumenty jsou k dispozici ke stažení dole pod textem. V případě potřeby Vám je můžeme vytisknout v MŠ – kontaktujte mě emailem nebo na telefonu 731 055 065.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy – h2z9vwy;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!!!) – msbrestek1@gmail.com ;
  • poštou;
  • osobním podáním (nutné domluvit telefonicky  na tel. čísle 731 055 065).

Termín zápisu, a tedy období pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Jakmile budou Žádosti o přijetí zařazeny do systému, bude Vám přiděleno registrační číslo. Přidělené číslo Vám posléze pošleme v SMS zprávě na telefonní číslo Vámi uvedené na Žádosti o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení můžete sledovat od 27. 5. 2021 na internetových stránkách školy, dále pak budou vyvěšeny před budovou školy. Bude se jednat o seznam s přidělenými registračními čísly.

Přijímání dětí bude probíhat podle stanovených kritérií, které jsou dole pod textem ke stažení. Prosím, věnujte jim pozornost.

Na závěr Vám chci poděkovat za pochopení a spolupráci. Přeji Vám hodně zdraví, pohodu a radost v těchto dnech.

 

Bc. Martina Kuderová

zastupující ředitelka MŠ

 

Kritéria přijetí 2021-2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2021-2022

Co by mělo dítě umět