Naše školka

Images
Images
Images
Mateřská škola Břestek

Zábava a vzdělávání s láskou k vašim dětem

Naše mateřská škola se nachází v centru obce Břestek v budově bývalé základní školy. Prostory školky jsou situované v prvním patře budovy, kde se nacházejí 2 třídy, šatna a sociální zázemí pro děti, kabinet, ředitelna a kuchyň. V přilehlém prostranství se nachází také školní zahrada s herními prvky.
Naším hlavním cílem je poskytnout dětem takové prostředí, kde budou mít možnost se individuálně rozvíjet ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Stejně důležité je pro nás to, jak se děti u nás ve školce cítí. Zaměstnanci dbají na otevřenou a přátelskou komunikaci nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči a dalšími členy rodiny. Díky malé velikosti školky a součinnosti všech zaměstnanců se snažíme vytvářet rodinné prostředí. Děti se tak pohybují v prostorách a mezi lidmi, které důvěrně znají.

Aktivity

ORGANIZACE DNE - DENNÍ REŽIM

Volná hra (spontánní) je taková hra, kde si dítě vše samo řídí a volí podle své představivosti (průběh hry, pravidla, hračky, herní partnery). Pedagogové hru usměrňují pouze v případě potřeby. Hru sledují a zaznamenávají projevy dětí, sociální interakce, postupy při řešení problémů a další, protože zde se děti projevují nejpřirozeněji.

Rozvrh Denních Aktivit

 • 6:30 – 8:45 Činnosti a hry dle volby dětí, individuální péče, ranní komunitní kruh, pohybová aktivita, hygiena
 • 8:45 – 9:05 Přesnídávka, hygiena;
 • 9:05 – 9:45 Řízené činnosti, spontánní hra;
 • 9:45 – 11:30 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku;
 • 11:30 – 12:15 Převlékání, hygiena, oběd, odchod dětí domů, příprava na odpočinek;
 • 12:15 – 14:00 Odpočinek na lehátkách, případně klidové činnosti;
 • 14:00 – 14:30 Hygiena, svačina;
 • 14:30 – 16:00 Odpolední činnosti, spontánní hry, rozcházení dětí.

Děti se ve školce scházejí do 8:00.
Rodiče si je poté mohou opět vyzvednout tzv. „po obědě“ (12:00 – 12:15) nebo „po spaní“ (14:30 – 16:00).

SPONTÁNNÍ HRY A ČINNOSTI

Volná hra (spontánní) je taková hra, kde si dítě vše samo řídí a volí podle své představivosti (průběh hry, pravidla, hračky, herní partnery). Pedagogové hru usměrňují pouze v případě potřeby. Hru sledují a zaznamenávají projevy dětí, sociální interakce, postupy při řešení problémů a další, protože zde se děti projevují nejpřirozeněji.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Při řízených činnostech je ve vedoucí roli pedagog. Volí činnosti a hry podle stanoveného vzdělávacího cíle (v souladu se vzdělávacími programy). Ke hře děti motivuje, hru aktivně organizuje. Během řízených činností jsou děti rozvíjeny ve všech vzdělávacích oblastech a mohou probíhat frontálně i individuálně.

POBYT VENKU

Délka pobytu venku se přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší. Děti mohou trávit čas na přilehlé školní zahradě, dále využíváme obecní dětské hřiště, chodíme na vycházky po okolí obce.

ODPOČINEK

Po obědě, v čase kolem 12:15, všechny děti společně ulehají k odpolednímu odpočinku při čtené pohádce. K dispozici máme dětská lehátka ve třídě mladších dětí. Délka odpočinku se podřizuje individuálním potřebám dětí – pokud děti nespí, mohou si vybrat z nabídky klidových činností, které jsou koncipovány tak, aby nerušily ostatní spící děti.

Image Image

Školní jídelna

Jednou z předností naší školky je vlastní kuchyň, kde dětem naše paní kuchařka připravuje výborné svačinky a obědy. Skladba jídel je založena na zdravém stravování. Díky spolupráci učitelek a paní kuchařky si děti během roku mohou vyzkoušet přípravu moučníků nebo různých jídel. Také jídelníček bývá tvořen na míru vzdělávacím tématům – někdy nás čeká mezinárodní kuchyně, někdy tradiční sváteční jídla dle místních zvyků nebo třeba dýňový týden.

Aktuální cena za stravné (2024)

Děti od 3 do 6 let:
 • přesnídávka: 12,- Kč
 • oběd: 27,- Kč
 • svačinka: 11,- Kč
 • celodenní částka: 50,- Kč
Děti 7leté (s odkladem školní docházky):
 • přesnídávka: 12,- Kč
 • oběd: 30,- Kč
 • svačinka: 11,- Kč
 • celodenní částka: 53,- Kč
Pitný režim je zakalkulován v ceně obědu.

Aplikace Naše MŠ

Mateřská škola používá ke zjednodušení komunikace mezi učitelkami a rodiči aplikaci NAŠE MŠ – ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM. Aplikace funguje ve webovém i mobilním prostředí. Hlavní dominantou je funkce omlouvání dětí. Dále nabízí rodičům přehled akcí a plánovaných výletů, jídelníček, fotogalerie a možnost komunikace s učitelkami zasíláním bezplatných zprav. Pro přístup do aplikace vytvoří MŠ každému rodiči zapsaných dětí rodičovský účet a předá přihlašovací údaje.