Zápis - Přihláška do MŠ Břestek

Mateřská škola Břestek - Přihláška

Vítejte na stránce zápisu do naší mateřské školky!

Naše mateřská škola je místem, kde každé dítě nachází prostor pro svůj růst, objevování a učení se novým věcem v přátelském a bezpečném prostředí. Věříme, že každé dítě je jedinečné, a proto přistupujeme ke vzdělávání individuálně, s důrazem na rozvoj osobnosti, tvořivosti a sociálních dovedností.

Zápis do MŠ Břestek 2024/2025

Proces zápisu:

Otevření zápisu:

Zápis do naší mateřské školky probíhá každoročně v měsíci květnu. Aktuální termíny a podmínky zápisu budou vždy s předstihem zveřejněny na našich webových stránkách a na informační nástěnce obce Břestek.

Podání přihlášky:

Přihlášky k zápisu jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekci „Dokumenty“ nebo přímo v ředitelně mateřské školy. Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty prosím odevzdejte osobně nebo pošlete poštou na adresu školky. Při předání přihlášky dostanete registrační číslo.

Oznámení o přijetí:

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na informační nástěnce obce Břestek nejpozději do 14 dnů od posledního dne přijímání přihlášek. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly. V případě nepřijetí bude doručeno písemné Rozhodnutí se zdůvodněním.

Setkání v MŠ:

Všechny přijaté děti budou pozvány spolu s rodiči na osobní setkání, během kterého si budete moci prohlédnout prostory školky, seznámit se s pedagogy a získat veškeré potřebné informace.

Co s sebou na zápis:

Budeme rádi, když k zápisu dorazíte i s dětmi, abychom se mohli trochu poznat.

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zápisu, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 572 595 717 nebo e-mailem na adrese msbrestek1@gmail.com.

Těšíme se na vaše děti a věříme, že se u nás budou cítit jako doma!